سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری KARACA گلخانه های کاملا مجهز و نرم افزار کشت توت فرنگی را بصورت کلید تحویل عرضه می کند.

سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری ” KARACA” هر دو نوع گلخانه های صنعتی و کوچک را با کیفیتی بالا و قیمت مناسب نصب و به حالت اتوماتیک درمی آورد.