گلخانه های KARACA مجهز به مدرنترین تجهیزات هستند، بنابراین از سلامتی افراد و کیفیت محصولات تولیدی محافظت می کند.