سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری Karaca یکی از معدود شرکتهای طراحی گلخانه در جهان است که تمام تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز برای افزایش عملکرد، سرعت رشد و کیفیت محصولات گلخانه را دارد.