ماشین متحرک گاتر که توسط Karaca طراحی و تولید شده است، یکی از پر تقاضا ترین وسایل بازار است.