ساخت واحدهای گلخانه

سیستم های آماده دارای میکرو اقلیم مصنوعی در محیط گلخانه توسط ما عرضه می شوند که بطور کامل در کارخانجات تولیدی ما تولید و با توجه به تجزیه و تحلیل موقعیت جغرافیایی و خصوصیات خاک طراحی می شوند.

ما پروژه هایی در زمینه کشت خاکی و بدون خاک گیاهان اجرا می کنیم، سیستم های گلخانه هوشمند نصب می کنیم، سیستم های آبیاری برای مزارع باز و باغها اجرا می کنیم و همچنین در سایر شاخه های کشاورزی نیز خدمات ارائه می کنیم. با بهره گیری از تکنولوژیهای مدرن برای ایجاد میکرو اقلیم، آبیاری اتوماتیک و کوددهی، مه پاشی، پرورش گیاهان بر روی سینی های آویزان ، ذخیره مایعات در مخازن گالوانیزه، قادر خواهید بود فرایند تولید را بهینه سازی کنید و به حداکثر سود دست پیدا کنید.

قدرت و موفقیت شرکت ما مرهون اشتیاق قلبی ما برای رسیدن به بالاترین جایگاه در حوزه تخصصی خود، تضمین همکاری با مشتریانمان، مدرنیزاسیون مداوم تولید و کسب استانداردهای بین المللی است. از زمان تاسیس تاکنون، کیفیت محصولات برای ما از هر چیز دیگری با ارزش تر است و همواره بدنبال تامین استانداردهای موردنظر مشتریانمان هستیم.

هدف ما توقف حرکت روبه جلو نیست و بدنبال اطمینان از حضور در سرتاسر جهان هستیم.