عملکرد محصول به آبیاری درست بستگی دارد. بعد از سالیان متمادی، اکنون KARACA در این زمینه فعالیت می کند و آماده ارائه بهترین راهکارهای آبیاری برای فضای باز به شما می¬ باشد.