در کارخانه ما “سیستم های اتوماسیون و آبیاری گلخانه KARACA” مخازن گالوانیزه برای ذخیره آب با حجم های 15m³ تا 1000m³ تولید می شوند.

همچنین امکان نصب مخازن در منطقه شما نیز فراهم شده است.
چگونه می توان از مخازن آب گالوانیزه استفاده کرد؟
– ذخیره آب تمیز
– ذخیره آب زاید
– ذخیره آب باران
– ذخیره ترکیب نهایی مواد مغذی
– ذخیره آب تصفیه شده

آهن گالوانیزه امکان استفاده از آب مخزن با آب گرم داخل برای مدت طولانی را فراهم می کند.

مخازن آب گالوانیزه

قطر (m) ارتفاع (m) جلد (tons)
5,35 2,70 60
6,24 2,70 82
7,31 2,70 107
8,03 2,70 136
8,92 2,70 168
9,81 2,70 203
10,70 2,70 242
11,59 2,70 284
12,48 2,70 330
13,38 2,70 379
15,16 2,70 487
16,05 2,70 546
16,94 2,70 608
27,00 2,70 1030