سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری KARACA در ” Growtech Eurasia”، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تکنولوژیهای گلخانه و کشاورزی شرکت کرد.