شرکت KARACA در بیستمین نمایشگاه بین المللی گلخانه، فناوری ها و تجهیزات کشاورزی (Growtech Eurasia 20) در مرکز نمایشگاه آنتالیا از 24 تا 27 نوامبر 2021 شرکت کرد. Growtech Expo بزرگترین نمایشگاه در صنعت کشاورزی در جهان است.