ایران اگروفود 2016 از تاریخ 30 می تا 2 ژوئن 2016 در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد. “تمرکز بیشتر، نتایج بهتر!”.