Cografi, iklim ve toprak yapısından dolayı arazilerin büyük bir kısmı doğal haliyle bitki üretimine uygun değildir. Doğal kaynakları geliştirme çalışmalarından biri olan SERA SULAMA SİSTEMLERİ hangi iklim kuşağında olursa olsun, diğer üretim girdileri etkinliğini arttırması, bitkisel üretimde kararlılığı sağlaması ve çağdaş tarımda yüksek verimliliğin tartışılmaz bir parçası olması nedeniyle önemli bir yer tutar. Üzerine sera kurulacak ve bitki yetiştirilecek alanın öncelikle bilincli ve aynı zamanda dikkatli bir amenajmana ihtiyaç göstermektedir. Karaca Tarım kurulacak sera türünün belirlendiği alanın teraslanmaya, tesviyeye, drenaja ve sulamaya ihtiyaç gösterdikleri bölümlerinde alt yapı çalışmalarını yapmak ve gübrelenmesi gereken yerlerinde en iyi şekilde netice alabilmesine yönelik planlı alt yapılarını yapmaktadır.