Bitkiden maxsimum kalite ve verim elde edebilmemiz için; Su + gübrenin (fertigasyonunun) zamanında verilmesi hayati önem taşımaktadır. Burada önemli olan hangi ışıkta ne kadar su verebilecek olduğudur. Bunu en iyi şekilde yapmak için gübreleme otomasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Işık ve sulamanın entegrasyonu yüksek bir teknik bilgi iyi bir makine otomasyonu demektir.