Bitkiler dışarıdan aldığı besin maddelerini kendi besin maddesine dönüştürmek için karbondioksite ihtiyaç duyarlar. Şu anda havada bulunan CO2 miktarı 350ppm civarında ve bitkilerin fotosentez yapabilmesi için yeterlidir. Ama üretim ve verimliliği arttırabilmek için bitkinin ihtiyaç duyduğu CO2 miktarı 1000ppm civarındadır. Yakıt kazanlarından ya da sıvılaştırılmış tanklardan temin edilen CO2 nin seralarda kullanımı belirli ölçüm ve kontroller eşliğinde yapılmalıdır.

İklim kontrol ünitemiz ile sera içi CO2 sensörlerinden alınan veriler doğrultusunda istenilen değerlerde CO2 gübrelemesi yapılmaktadır.
Ayrıca karbondioksitin seralara taşınmasında,altyapı ve sera içi dağıtım hatlarının projelendirilmesi ve kurulumunda ekibimiz ile yanınızdayız.

Karbondioksit sistemleri

Gündüz fotosentezin başlamasıyla ortamda azalan CO2 oranını, ilave CO2 kaynaklarıyla ihtiva edilmesine “karbondioksit gübrelemesi” denir. Aşağıda karbondioksit gübrelemesinin faydaları ve uygulama yöntemleri belirtilmektedir.

Yüksek Meyve-Sebze Kalitesi; CO2 gübrelemesi yapılan bir sebze ya da meyvede ürün kalite ve veriminde artma gözlenmektedir.
Bitki Hastalıklarına Karşı Direnç; Seralardaki CO2 oranının artışı, bitkinin fizyolojisini, anatomisini ve morfolojisine önemli katkıda bulunur.
Hızlı Büyüme; Erken Hasat Atmosferdeki CO2 oranını yükseltmek, bir yıllık bitkilerin hayat döngülerine çok iyi başlamalarını sağlayan önemli bir etkendir. Her ilkbahar başlangıcında, yıllık bitkiler üzerindeki etkisini özellikle büyüme başlama anında gösterir. Bitki büyümesini tetikleyen uyarıcıları güçlü bir şekilde sağlayarak, bitki yaşamının her aşamasında performansı etkiler. Değişik coğrafyalarda, değişik iklimlerde, değişik zamanlarda yapılan araştırmalarda uygun şartların sağlanması durumunda üründe etkili şekilde artma izlenmektedir.

Seralar İçin Standart ppm Değerleri:
Saksı bitkileri için 600-900 ppm
Dikime hazır fideler için 600-800 ppm
Salatalık için 1000-2000 ppm
Domates için 1000-2000 ppm
Biber için 1000 ppm